מאמרים

אתגר 166


כמה אתה רוצה להרוויח?

דרגת קושי:

הבוס שלך, בעת גיוסך, מבקש ממך לבחור מבין שתי הצעות התשלום שלהלן:

1) 4,000 דולר לשנת עבודה ואז עלייה של 800 $ בכל שנה.

2) 2,000 דולר עבור שישה חודשי עבודה וגידול של 200 דולר כל שישה חודשים.

בידיעה שהזמן המינימלי שעליך להיות בעבודה הוא שנה, מהי ההצעה הרווחית ביותר?