מידע

תגובת אתגר 136


תוצר הריבועים הריקים

זו פשוט בעיית חיסור. ההבדל בין הקו הראשון לשני מייצר את הקו השלישי.

593238
- 377856
___________

215382

תוצר המספרים הכובשים בריבועים הריקים הוא:

2.2 = 4.

בחזרה להצהרה